Proverbe şi zicători:

Mai jos aveţi o impresionantă listă de proverbe si zicători româneşti.

. Am citit multe cărţi în viaţa mea , şi tocmai de aceea am ajuns să scriu şi eu cărţi în care mi-am aşternut concepţiile şi ideile mele , dar oricât de multe am citit , n-am găsit nicio carte , nicio scriere a căriei valoare să se apropie măcar de Evanghelia după Ioan , deşi în ea sunt nişte descrieri destul de simple , însă aceasta are o putere ce-ţi străpunge sufletul şi inima într-un mod covârşitor , căci deşi mizează pe idei simple , ea ne arată lucruri , care trec dincolo de orice concepţie umană , şi ne scaldă tocmai în Lumina Creatorului tuturor lucrurilor care au fost create , nu doar pe Pământ , ci în tot Universul . Pacea sufletească pe care acestă Carte o aşează în sufletul celui ce o citeşte , e de prisos ca s-o descrii , pentru că oricum nu ai cuvinte , limbajul uman e atât de sărac în privinţa acesta . Însă pentru a ajunge la aceste sentimente îţi trebuie binanţeles , o sinceritate adâncă şi credinţa pe care numai Isus Hristos , Mielul Lui Dumnezeu ţi-o oferă . [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. Zadarnic încearcă oamenii de ştiinţă să găsească verigile lipsă , dintre oameni şi celelalte veţuitoare de pe Pământ, pentru că acestea nu există ; e mult prea mare diferenţa dintre om şi celelalte veţuitoare , şi aceasta nu constă doar într-o asemănare fizică , ci după mine deosebirea determinantă constă tocmai în însuşirile deosebite care au fost aşezate în mintea umană , faţă de celălalte minţi ale veţuitoarelor de pe pământ . Numai despre om ni se spune că „ s-a făcut un suflet viu” , deci numai omul are un suflet nemuritor care va sta odată în faţa Lui Dumnezeu pentru a răspunde de viaţa ce-a trăit-o pe Pământ. [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Iartă-i pe alţii , dar niciodată pe tine .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
După câte înţeleg eu , apa e cheia vieţii .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. Cele mai frumoase lucruri la un om , sunt : gingăşia chipului său , blândeţea şi bunătatea .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Infinit e Universul în care am fost aşezaţi , şi multe şi gigantice sunt galaxiile şi astrele cereşti care au fost create , faţă de minuscula planetă numită Pământ , însă din toate astrele create de Dumnezul cel Atotputernic , Pământul acesta mic şi atât de firav , are o importanţă net superioară faţă de toate celelalte astre atât de gigantice , pentru că aici Creatorul şi-a aşezat propriul Lui chip în ţărâna frământată de mâinile Sale Sfinte , creind astfel fiinţa umană , şi tot aici pentru această fiinţă ce-i poartă chipul şi înfăţişarea , a venit El Însuşi şi şi-a dat viaţa pe crucea din Golgota , plătindu-i astfel păcatul şi nelegiuirea pentru veşnicie .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. După cum apa trece şi pietrele rămân , tot aşa şi viaţa noastră se duce şi ne rămân faptele ca să ne stea ca o mărturie ,arătându-ne ce fel de viaţă am trăit , şi ce fel de credinţă a sălăşuit în inimile noastre . [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
După cum ploaia înviorează plantele şi florile în grădină , tot aşa şi o cântare cântată din inimă înviorează pe cei ce o ascultă .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Lumina ta să fie doar Cel ce a creat lumina , şi atunci vei înţelge viaţa în adâncimile ei .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Înţelepciunea şi-a zidit casa pe stâncă , dar vai puţini o caută şi o găsesc .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Lumina este izvorul vieţii , dar omul închide ochii şi nu vrea s-o vadă .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
E bună şi scumpă lumina dinafară , dar cea dinăuntru e un izvor de viaţă , şi nu mulţi sunt cei ce o află .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Lumina luminează în jurul tău , dar tu caută lumnina care luminează înăuntrul tău , pentru că aceea e lumina care dă viaţa şi înţelepciunea omenirii .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Viaţa e clădită pe iubire şi pace , dar păcatul a adus ura, neânţelegerea şi moartea .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. Unii se bucură şi simt satisfacţie în plăcerile acestui veac, dar alţii se bucură de rodul minţii şi al inimii lor , când au săvârşit ceva bun şi frumos pentru Dumnezeu şi pentru oamneni.[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Cuvintele pe care le rosteşti sunt ca nişte mărgele înşirate la gât , care arată înspre ce lucruri şi culori îţi îndrepţi ochii , şi strigă în gura mare ce fel de om eşti .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
. Caută Viaţa şi Adevărul , şi atunci lumina ta va străluci împrejurul tău, şi vei dobândi ca sfârşit al alegerii tale , viaţa veşnică la care ai fost chemat de Însuşi Domnul Vieţii .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Cu cât cauţi mai mult Lumina şi Adevărul , cu atât cunoşti mai profund viaţa , şi-i înţelegi căile şi menirea ei pe Pământ .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Neprihănirea şi sfinţenia sunt Calea Vieţii , dar oamenii au ales mai mult plăcerile de-o clipă ale păcatului [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Cine găseşte Adevărul , găseşte o comoară , dar cine îl dispreţuieşte , se dispreţuieşte pe sine însuşi . [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
La ţară te leagă parcă izvoarele , norii ,mieii , florile ,iarba verde , apele curgătoare sau nu ; pe când la oraş te ţin pe vârful degetelor blocurile cele înalte , supermagazinele , pieţile , statuile, trotuarele şi trecerile de pietoni .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Mulţi oameni au trecut pe Pământul acesta , mulţi învăţaţi şi oameni plini de înţelepciune a căror scrieri şi cuvinte au rămas ca nişte lumini desupra omenirii , dar oricât de înţelepţi şi învăţaţi au fost , niciunul n-a suţinut că el însuşi e lumina sau viaţa , afară de unul singur , a cărui învăţătură a străpuns întrega omenire de la un capăt la altul , ca o piatră de hotar pe cumpăna înţelepciunii , şi a rămas ca un soare al omenirii care aduce viaţa , şi dă viaţa , pentru că numai El a susţinut şi a spus : Eu sunt Calea ,Adevărul şi Viaţa ; El Creatorul tuturor lucrurilor , văzute şi nevăzute .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Omul judecă faptele , dar Dumnezeu judecă şi simţurile şi gândurile .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Iubirea e cea mai frumoasă însuşire umană , care îi leagă pe oameni unul de altul , şi aduce pacea şi fericirea , dar ura e ca un pumnal care taie totul şi desparte pe fică de mamă-sa , pe fiu de tatăl său , chiar şi pe prieteni îi desparte unul de altul .[...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~
Norii aduc ploaia , dar ura aduce adeseori răzbunarea [...]
~~ adăugat de Ioan Daniel ~~