Milan Kundera

Nuditatea este uniforma de dincolo... nuditatea este un giulgiu.[..]