Marshall McLuhan

Publicarea este o autoîncălcare a intimităţii.[..]