Lilika - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

 • Toamna, cu aer vinovat

  Toamna-n foi de-aur se răsfaţă,
  Ruginiul pomilor, e acum de faţă,
  Pune zeghe coclită peste goruni,
  Iar roada-i coaptă-n tufe de-aluni.

 • Monolog interior

  De-i iubire, de-i durere,
  Orice simț e doar părere:
  Inima-i nemulțumită,
  Dorința mi-e-neîmplinită.

 • Cai bălani

  Trec cai bălani fără hotar și-odihnă,
  Intr-un cutremur surd din depărtare,
  Și pe sub dealuri nechezând pe vale,
  O herghelie de neastâmpăr plină.

 • E ora cand amurgul

  E ora când amurgul înflăcărează ulmi
  Şi cornul de seară răsună pe-aproape,
  Tilinca de soc doinind peste culmi
  Adună toți cerbii pe repezi hârtoape.

 • elegie

  Ascuns în frunze cânt de păsărele,
  Și vântul cu miresme blânde,
  Scăldându -se în repetate unde
  Culege pentru suflet veselii din ele.