Citate Jim Bishop

Distribuie acest autor:


Viitorul este o oglindă opacă. Oricine încearcă să privească în ea vede doar contururile neclare ale unei feţe îmbătrânite şi îngrijorate.[..]
Reporterul este prizonierul zilnic al evenimentelor contra cronometru.[..]