James Drummond Burns

Evlavia înseamnă a-l cunoaşte pe Dumnezeu cu mintea, a avea harul Său în suflet, a avea dragostea Sa în inimă, a fi supus Lui în viaţa de zi cu zi.[..]