I. Ducici

Singurătatea este una dintre cele mai vechi nefericiri ale bătrâneţii.[..]