Citate Gotthold Ephraim Lessing

Distribuie acest autor:


Eroul este un om care cunoaşte lucruri mai de preţ decât viaţa.[..]
Admiraţia e un sentiment rece, care prin caracterul lui de uimire inertă, exclude orice pasiune mai caldă.[..]