Gerra Orivera - poeziile altor autoriDistribuie aceste poezii:

 • Adevărații cuceritori - Walt Whitman

  Bătrâni fermieri, pribegi, lucrători (nu importă cât de încovoiați sau schilozi),
  Bătrâni marinari care ați scăpat din multe, primejdioase călătorii, din furtuni și naufragii,
  Bătrâni ostași din campanii, cu toate rănile, înfrângerile și temerile voastre,
  Destul că ați putut supraviețui încercărilor, voi, neșovăitori, o-ntreagă, îndelungată viață;

 • În cântecele mele - Walt Whitman

  În cântecele mele am cântat mândria, și iubirea, și viața plină de pasiune, de bucurie,
  Dar azi împletesc laolaltă Patriotismul și Moartea.
  Și acum: viață, mândrie, patriotism și moarte,
  Ție, o, Libertate, țel ultim al tuturora,

 • Din drumul meu mă opresc o clipă - Walt Whitman

  Din drumul meu mă opresc, o clipă
  Pentru tine! Pentru Ameriva!
  Tot mai slăvesc prezentul – tot mai vestesc Statelor un viitor sublim
  Și, privind spre trecut, spre indigenii cei roșii, rostesc vorbe de care văzduhul e plin.

 • Broadway - Walt Whitman

  Ce valuri de oameni grăbiți, fie că-i noapte ori zi!
  Ce patimi, câștiguri și pierderi, ce ardori vin pe apele tale!
  Ce mecanism al neliniștii, al binecuvântării și al răului te pune-n mișcare?
  Ce străfulgerări de iubire, ce-ntrebătoare, bizare, disprețuitoare sau luminoase îndemnuri porți în priviri.

 • Voi lua un ou din cuibul prigorului - Walt Whitman

  Voi lua un ou din cuibul prigorului din livadă,
  O rămurea de coacăze din grădină, și voi pleca să predic lumii;
  Veți vedea că n-am să-ntâlnesc un singur eretic sau pe cineva care să-și râdă de mine;
  Veți vedea că-i voi întrece pe preoți și-i voi rușina

 • Gând despre dreptate - Walt Whitman

  Gând despre Dreptate – ca și când Dreptatea ar fi altceva decât aceeași vastă lege deslușită de judecata firească și de către înțelepți.
  Ca și când ar fi un lucru oarecare, în privința căruia pot fi luate hotărâri….


 • Pornind din Paumanok - 18 - Walt Whitman

  18
  Priviți, vapoare trec de-a lungul poemelor mele
  despletind peste talazuri negrele lor suluri
  de fum,

 • Pornind din Paumanok - 4 - Walt Whitman

  4
  Primește aceste fire de iarbă, Americă, primește-le
  la miazăzi și la nord,
  Cu ”bun-venit” să le primești, fiindcă au încolțit din

 • Pornind din Paumanok - 2 - Walt Whitman

  2
  Victorie, unire, credință, identitate, timp,
  Nedespărțitele-mbinări, cosmosul și descoperirile
  moderne.

 • Pornind din Paumanok - 1 - Walt Whitman

  1
  Plecat de pe țărmul Țării-în-Formă-de-Pește, din Paumanok,
  unde m-am născut,
  Om dintr-o bucată, zămislit și crescut de-o mamă fără