Gene Roddenberry

Timpul este focul în care ardem.[..]