Franklin P. Jones

Originalitatea este arta de a-ţi ascunde sursele.[..]