Francis Bacon

Gluma e o trăsură bună pentru adevăr.[..]