Emil Cioran

Singurătatea este o operă de convertire la tine însuţi.[..]