Citate Elie Faure

Distribuie acest autor:


Dumnezeu este un copil care se distrează, care trece de la râs la plâns fără motiv, care reinventează lumea în fiecare zi spre disperarea celor care împart firul în patru, a dogmaticilor şi predicatorilor, care încearcă să-l înveţe pe Dumnezeu care este treaba lui ca şi Creator.[..]
Ştiinţa este legea desprinsă din aspectele vieţii de către om, şi numai de către el. Concepţia noastră despre lume este singura dovadă pe care o putem aduce despre existenţa sa şi a noastră.[..]
Charlot a fost primul dintre oameni care a izbutit să realizeze o dramă cineplastică - strict cineplastică - în care acţiunea nu ilustrează o ficţiune sentimentală sau o intenţie moralizatoare, ci proiectând dinlăuntrul fiinţei sale, în forma sa vizibilă şi în mediul său material sensibil optica proprie asupra vieţii, a făurit un tot monumental.[..]