Elie Faure

Charlot a fost primul dintre oameni care a izbutit să realizeze o dramă cineplastică - strict cineplastică - în care acţiunea nu ilustrează o ficţiune sentimentală sau o intenţie moralizatoare, ci proiectând dinlăuntrul fiinţei sale, în forma sa vizibilă şi în mediul său material sensibil optica proprie asupra vieţii, a făurit un tot monumental.[..]