Elbert Hubbard

Dogma este o minciună reiterată şi injectată cu autoritate în mintea uneia sau mai multor persoane care cred că ei cred ceea ce crede altcineva.[..]