Dorothy Thompson

Pacea nu este absenţa conflictului, ci prezenţa alternativelor creative pentru a răspunde la conflict - alternative la reacţii pasive sau agresive, alternative la violenţă.[..]