Citate şi Maxime - Poet

Poetul este un evocator. Când îl înţelegem, suntem tot aşa poeţi ca el.[..]
Un poet este un om care înalţă o scară spre o stea şi se urcă pe ea în timp ce cântă la vioară.[..]
Poeţii sunt soldaţi care eliberează cuvintele din posesia fermă a definiţiei.[..]
Poetul este un domn în ţara visului.[..]
Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul.[..]
Un poet este o fiinţă nefericită a cărei inimă este sfâşiată de suferinţe secrete, dar ale cărei buze sunt atât de ciudat alcătuite încât atunci când suspinele şi ţipetele le scapă, sună ca o muzică frumoasă.[..]
Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate şi de har.[..]
Poeţii - heralzii care prefaţează invazia zorilor.[..]