Citate şi Maxime - Minte

Mintea este sursa din care lumea prinde viaţă. În minte formăm identităţi, creăm mituri şi fabricăm iluzii. În minte valorile sunt făurite, principiile sunt modelate şi libertatea este cunoscută.[..]
Mintea intuitivă este un dar sfânt și mintea rațională este servitorul fidel. Noi am creat societatea care onorează pe servitor și care a uitat darul.[..]
Mintea nu este o chilie de pustnic, ci un loc al ospitalităţii şi comunicării.[..]
O minte este în mod fundamental un anticipator, un generator de aşteptări. Sapă prezentul după indicii, pe care le curăţă cu ajutorul materialelor pe care le-a păstrat din trecut, transformându-le în anticipări ale viitorului. Şi apoi acţionează, raţional, pe baza acestor anticipări greu obţinute.[..]
Mintea este fiinţa conştientă.[..]
Mintea este un gând, mintea este trecut, mintea este totul.[..]
Mintea este creatorul tuturor lucrurilor, vizibile şi invizibile. Este izvorul adevăratei înţelepciuni.[..]
Mintea este un instrument muzical cu o anumită serie de tonuri, dincolo de care avem o tăcere absolută în ambele direcţii.[..]
Mintea este un termen folosit pentru a descrie acţiunea celulelor, neuronilor, sinapselor şi proceselor chimice ale creierului.[..]
Mintea nu este un vas care trebuie umplut, ci un foc care trebuie aprins.[..]
Plutarh despre Minte
Mintea este stăpânul trupului, respiraţiei şi simţurilor, pentru că este încărcată cu puterea centrului conştiinţei, sufletul individual.[..]