Citate şi Maxime - Geniu

Geniul este un copil până la vârsta de zece ani.[..]
Geniul este un om în exces.[..]
Geniul este o lungă răbdare.[..]
Un geniu este cineva care poate face orice, mai puţin să îşi câştige existenţa.[..]
Geniul este o lungă adolescenţă.[..]
Geniul e născut, nu cumpărat.[..]
Geniul este un procent inspiraţie si nouăzeci şi nouă transpiraţie.[..]
Geniul este capacitatea de a suporta dureri infinite.[..]
Geniul e un accident.[..]
Geniul este un om în care vei găsi cel mai puţin puterea de a se ocupa de ceva insipid sau fără gust în sine. El îşi încalcă angajamentele, nu răspunde la scrisori, îşi neglijează incorigibil îndatoririle de familie, pentru că nu are puterea de a-şi abate atenţia de la acele mult mai interesante trenuri ale imaginaţiei cu care geniul său îi ocupă mintea în mod constant.[..]