Citate şi Maxime - Călugăr

Călugărul este cel care, despărţindu-se de toţi, s-a unit cu toţi.[..]
Adevăratul călugăr este rod al Duhului Sfânt.[..]