Citate Carol Everett

Distribuie acest autor:


Avortul este un produs abil comercializat, vândut unei femei într-un moment de criză din viaţa ei.[..]