C. Wright Mills

Istoria este tulpina ştiinţelor sociale.[..]