Citate Byron

Distribuie acest autor:


Şi, în fond, ce este o minciună? Adevărul mascat...[..]
Omul... sărman copil al îndoielii şi al morţii, a cărui speranţă e clădită pe trestii.[..]
Byron despre Om
Existenţa e o atât de prietenească soartă, deoarece - existând - năzuieşti să exişti cât mai departe.[..]