Citate Bruce Barton

Distribuie acest autor:


Publicitatea este însăşi esenţa democraţiei.[..]
Îngâmfarea este darul lui Dumnezeu pentru oamenii mărunţi.[..]