Aristotel

Filosoful este acela care posedă totalitatea cunoaşterii în măsura posibilului.[..]