Citate Ambrose Bierce

Distribuie acest autor:


Respectabilitate. Descendentul dintr-o legătură dintre un cap chel şi un cont bancar.[..]
Barometru. Un instrument ingenios care indică ce fel de vreme avem.[..]
Impenitenţă. Stare de spirit intermediară în ceea ce priveşte momentul între păcat şi pedeapsă.[..]
A vorbi. A comite o indiscreţie fără ispită, dintr-un imbold fără scop.[..]
Ingrat. Cineva care primeşte un folos de la altcineva, ori este în alt fel ţinta generozităţii.[..]
Jalnic. Starea unui adversar după o întâlnire imaginară cu noi înşine.[..]
Piele-roşie. Un indian nord-american, a cărui piele nu este roşie - cel puţin nu pe din afară.[..]
Providenţial. Neaşteptat şi vădit benefic pentru persoana care îl descrie astfel.[..]
Agitator. Un politician care scutură pomii fructiferi ai vecinilor pentru a-i scăpa de viermi.[..]
Port. Un loc unde vapoarele primesc adăpost de furtună şi sunt expuse furiei taxelor vamale.[..]
A plagia. A fura gândirea sau stilul unui alt scriitor care nu a fost citit niciodată.[..]
Prezent. Acea parte a eternităţii care desparte domeniul dezamăgirii de tărâmul speranţei.[..]
Acordeon. Un instrument în armonie cu sentimentele unui asasin.[..]
Aer. O substanţă nutritivă furnizată de Providenţa generoasă pentru îngrăşarea săracului.[..]
Ocean. O masă de apă care ocupă cam două treimi dintr-o lume făcută pentru om - care nu are branhii.[..]
Avar. Care doreşte în mod nejustificat să păstreze ceea ce multe persoane merituoase vor să obţină.[..]
Cunoscător. Un specialist care ştie totul despre ceva şi nimic despre orice altceva.[..]
Locvacitate. O tulburare care îl face pe suferind incapabil să-şi ţină limba în frâu atunci când vrei să vorbeşti.[..]
Citat. Actul de a repeta eronat cuvintele altcuiva. Cuvinte repetate eronat.[..]
Jurnal. O înregistrare zilnică a acelei părţi din viaţa cuiva pe care şi-o poate relata fără să roşească.[..]
A implora. A cere ceva cu o gravitate proporţională cu convingerea că nu îţi va fi dat.[..]
Excentricitate. O metodă de a ieşi în evidenţă atât de la îndemână încât proştii o folosesc pentru a-şi accentua incapacitatea.[..]
Epitaf. O inscripţie pe un mormânt, care arată că virtuţile obţinute prin moarte au un efect retroactiv.[..]
Încăpăţânat. Inaccesibil pentru adevărul care este limpede în splendoarea şi tensiunea pledoariei noastre.[..]
Educaţie. Ceea ce dezvăluie celor înţelepţi si maschează de cei proşti lipsa lor de înţelegere.[..]