ALapis - poeziile altor autoriDistribuie aceste poezii:

 • Sonet CCXXIII - Vasile Voiculescu

  Acum pricep, nobleţea i-o dulce putrejune:
  Cu-atât mai nobil fructul cu cât mai viermănos,
  Şi rasa-i mucegaiul ajuns până la os,
  Ca în moşmoana coaptă gustoasa stricăciune...

 • Sonet CCXXII - Vasile Voiculescu

  Iubirea ta, ştiu bine, e numai o minciună,
  Mă-ndeamnă răzvrătirea să fug, să mă dezbăr...
  Dar inima, sărmana, îmi dă-n genunchi, să-mi spună
  Că dragostea ta este un tainic adevăr...

 • Sonet CCXXI - Vasile Voiculescu

  Cătând să te-nnegrească, o clică bârfitoare
  Ţi-aruncă-n spate viţii şi crime neiertate,
  Aşijderi celor care, ca să se uite-n soare,
  Pe ochii lor nevrednici ţi cioburi afumate;

 • Sonet CCXX - Vasile Voiculescu

  Am scris iubire?Iartă...citeşte: adorare...
  Sus pân' la tine, unde râvneşte al meu dor,
  Cuvântul e omidă când eu îl vreau condor,
  Să spintec vremi, spaţii cu geniul în gheare...

 • Sonet CCXIX - Vasile Voiculescu

  Cum dragostea de tine mă vrea de veci sonor,
  Melodios din creştet şi până-ntălpi, mă ţine
  Mereu între fiole şi alambicuri pline,
  Cu sucuri de cuvinte, miresme tari de dor,

 • Sonet CCXVIII - Vasile Voiculescu

  Îţi scriu sonete... râvnă pitică şi deşartă,
  Când tu eşti întruparea celui mai pur sonet!
  Nu te-a făcut natura; ci, în suprema-i artă,
  Chiar Cel Etern te scrie cu mâna de poet.

 • Sonet CCXVII - Vasile Voiculescu

  Iubirea este geniu: cum poţi s-o pui în frâu,
  Să-ţi poarte faetonul în trap, la preumblare?
  Că mă sfâşie leul, nu-i crimă, nici desfrâu,
  Şi gloria-i un monstru la fel, cu colţi şi gheare.

 • Sonet CCXVI - Vasile Voiculescu

  Tu ai numai ureche de-ţi trbuie cuvinte?
  Alt soi de graiuri nu simţi? Cu inima n-auzi?
  Vai celor ce au sfetnic doar creierul cuminte
  Şi pentru taina lumii doar ochii călăuzi!

 • Sonet CCXV - Vasile Voiculescu

  Tu îţi vânezi iubiţii tot ca pe cerbi, din goană,
  În zvonul de petreceri, cu spăngi de poftă-n mâini,
  Doar să le smulgi din creştet,trofeu, mândră coroană...
  Ce-a mai rămas laşi apoi pentru valeţi şi câini.

 • Sonet CCXIV - Vasile Voiculescu

  De ce numai pe tine însuţi te iubeşti?
  E lege frumuseţea să o adori oriunde.
  Oglinzi şi ochi întreabă, şi toate vor răşpunde
  Că domn al frumuseţii, pur archetip, tu eşti.