Agafia - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

 • Vanitas vanitatum

  cerul şi-a deschis venele,
  lumină şi întuneric;
  cu pas furiş,
  noaptea intră în sângele amurgului.

 • Te privesc orfană de lacrimi

  umbră de pasăre cu aripi frânte ,
  corbii plutesc în pântecul unei clipe
  eterne pentru tine,
  într-o picătură de sânge

 • Moment într-o noapte

  Când cucuveaua muşcă luna de un colţ,
  Sub pleoapă de pământ pândeşte ca un hoţ,
  Un bocet de gorun, pasăre vicleană
  Zidită-n cuvânt precum o altă Ană.

 • Mitridatizare

  dimineaţa
  îşi înfige colţii într-un sâmbure de brumă
  mătură umbre dincolo de geam
  o pasăre sinistră

 • Într-un vis de verde

  stau la apus de nopţi
  sau poate la răsăritul din mine
  uitat cândva în crângul
  de la răspântie de drumuri

 • Atunci... mă golesc de mine

  dimineaţa muşcă arborii
  din faţa ferestrei
  îşi amplifică languroasă cântările
  te privesc

 • Dincolo de beznă

  Cândva mă voi regăsi într-o ultimă rugăciune
  am să-mi înmoi sufletul umil
  în miezul iubirii sfinte
  fericită poate

 • Pătimesc amintirile şi ard

  iubite,
  te caut atât în necuprinsul meu
  încât lăcrimează aşteptarea rostogolită
  prin corbi şi castani;

 • Neverback

  Încă o toamnă
  se cerne prin ploi de castani:
  îngenunchiată într-un gând
  geruiesc cuvintele

 • Într-un veşnic prezent de noi uitat

  Ascultă, iubite!
  Suspină cerul
  prin fluierele frunzelor,
  lupoaică albă, luna sângeră