Adina Speranta - poeziile altor autoriDistribuie aceste poezii:

 • Ovidiu - Ion Pillat

  Întâia stea clipi în zare. Vântul
  Porni prin stuf cu aripă de păsări,
  Apoi stătu. Se auzi deodată
  Rostogolirea valului, departe,

 • Insula - Ion Pillat

  Amurgul lăsase pe ape lungi plete de aur si umbră
  Când îi zărirăm măslinii si munţii albastri pe cer,
  Când adieri cu mireasma răsinei si algei uscate,
  Vestind egeica stâncă, vrăjiră născare de zei.

 • Helladă - Ion Pillat

  Stă marea ca o treaptă de senin
  Pe care urcă insula-n lumină,
  Şi templul din pădurea de măslin
  Se-nalţă gol si viu ca o tulpină.

 • Cel ce gândește singur - Tudor Arghezi

  Cel ce gândeşte singur şi scormone lumina
  A dat o viaţă nouă şi-um om de fier, maşina,
  Fiinţă zămislită cu gândul şi visareea,
  Neînchipuit mai tare ca braţul şi spinarea.

 • O ființă - Iannis Ritsos

  Este o ființă luminoasă, tăcută, însingurată
  ca întreaga singurătate, ca deplina victorie
  asupra singurătății. Această ființă
  te privește dintre doi adâncuri nemișcate de apă.

 • Grodek - Georg Trakl

  Seara-n tomnatice păduri răsună
  Armele morții, întinsurile aurii
  Și-albastrele lacuri, deasupra soarele
  Sumbru se rostogolește; cuprinde noaptea

 • Vânătoarea - George Ţărnea

  Ştii că nu merită, spune lucida mea stare de veghe,
  Sunt o mie de paşi între tine şi ea,
  Sunt o mie de vieţi, sunt o mie de leghe
  Şi o mie de alţi vânători, s-ar părea,

 • Înțelegere finală - George Ţărnea

  Toate relele din lume
  Le puteţi turna, pe rând
  Şi de tot, la mine-n nume,
  Însă nu-mi răpiţi din gând

 • Solfegiu metafizic - George Ţărnea

  Nimic nu-i scapă vieţii de iubit,
  Nici morţii de cules, peste măsură…
  Mărunta zi cu numele zdrobit
  Şi omul ideal cu floarea-n gură.

 • Moartea comună - George Ţărnea

  Pistol abstract de pus la tâmplă,
  Iubire cu statut etern –
  Când mor poeţii, nn se-ntâmplă
  Nici o cădere de guvern,