206.Lozul Norocos - Radu Dan Alexandru

LOZUL NOROCOS


-Scenetă-


Actul I
-scena întîi-
Domnul Tache, tocmai cînd stătea liniștit și ducea la gură ceașca cu ceai de la ora cinci.Fiind aşezat în sufragerie pe o canapea de culoare albă și în fața-i avînd o măsuță mică.Tocmai atunci o aude pe Veronica soția lui strigînd:
Veronica:-Am cîștigat !....acesta deodată speriat de vocea dînsei varsă pe cămașa tocmai proaspăt spălată și la dungă călcată jumătate din ceașcă cafea pe dînsul.
Tache:-Și tocmai am călcat-o ieri cum m-am priceput mai bine și tocmai azi al naibii să fiu trebuia să se întîmple una ca asta! și fugi către dînsa să vadă ce se petrece.
-Scena a doua-
Și intrind în dormitorul matrimonial un pat cît jumătate de cameră era în mijlocul ei pe partea stînga era un șifonier aproape pînă în tavan,în mijlocul camerei era spînzurat un candelabru ce avea trei becuri în forma parei sub ele stătea dînsa, pe partea dreaptă ședea un mic dulap iar pe dînsul un radio care anunțase numele cîștigătoare la lozul în plic....Ea bucuroasă, de vestea auzită îi spune lu' Tache:
Veronica:-Am scăpat de sărăcie...acesta luă lozul din mîini sale și bucuros ce în încăpea în piele,dînsul o sărută după care pune lozul în buzunarul de la cămașă sa...și-i spune:
Tache:-Mîine dis-de- dimineață mă duc să iau pe el banii...și scoțîndu-l mai îl privi încă o dată după care Veronica îi zise:
Veronica;- Așa să faci monseur că de nu să nu mai treci p-aici....privindu-l șăgalnic
Tache:-Da,așa am să fac o să mă duc la prima oră la gară să îmi dea banii pe el cît am cîștigat 25 de mii de lei ....și bucuroși amîndoi se sărutară.
Actul al II LEA
-Scena a treia-
Dară nici nu apucară a se bucura mult cînd deodată aude bătăi în ușă, era cumătru Gică și cumatra Ioana care mai mereu îi vizitau.Auzind bătai puternice în ușă Tache îi spune Veronicăi:
Tache:-Nu,nu le da drumul poate or să plece cît de curînd... și nu ne vor mai deranja.
Veronica zice:-Ești nebun Tache, i-am chemat în vizită pe la noi ai uitat?..Cum să îi spun că nu -s acasă?
Tache:-Așa, nu le dai drumul că nu i-am suportat nici o dată.Gică cu fanfaronadele sale despre politichie pare că cunoaște prea multe ,dară de fapt nu știe nimic,iar ea cu numai cu nasul pe sus umblă ai văzut-o și tu!
Tache:-De fiecare dată pare că plutește cînd merge,șpune-mi tu dacă o suporți?
Veronica:-De o suport ori nu,trebuie să îi deschid o dată ce i-am chemat pe noi.Nu vreau ca să spune tuturor celor ce ne cunoaște că nu le-am dat drumul.Știi și tu Tache că mie mi-a plăcut mereu să fiu respectoasă cu restul lumii.
Tache:-Da,știu și toți să fie nerespectuoși cu tine.
Veronica :-Nu mai fii ironic și stupid ,dacă nu vrei să rămîi du-te și i-a banii?
Tache:-Da, să știi că așa am să fac după ce mă voi schimba de cămașă...și se îndreptă spre șifonier îl deschise și luă o cămașă de culoare albastră,după care mai luă o parpalac gros, și o pălărie înaltă cu boruri scurte...și ieși din dormitor val-vîrtej se încălță cu bocanci proaspăt lustruiți cu cremă și deschizînd ușa trecu printre cei doi și ajunse în stradă făcu semn la o șaretă neagră urcă în ea și zise:
Tache:-Către gară, birjare!....iar acesta dădu bice cailor băgîndu-l mai ad încă în bachetă pe Tache.
Antul al lll lea
-Scena a patra-
Rămînînd uimiți de Tache aceștia intrară în casă și o întrebară pe Veronica:
Gică:-Dară ce s-a petrecut cu Tache de-a plecat așa în grabă?...Or nu știa că trecem pe el?
Veronica:-Ba știa dară a avut o urgența la cineva doar știi cum e cînd apar urgențe la servici.
Veronica:-L-o fii chemat șeful că în ultima perioadă au avut mult de lucru la întreprindere.
Gică:-Știu cum e să fii ocupat că și eu am avut mult de lucru în ultima perioadă la județeana de partid.
Gică:-Ca prefect al urbei trebuie să mă ocup de toți oameni noștri care vin cu tot felul de probleme și tot felul de reclamații.
Veronica:-Îmi dau seama cum e să ai tot felul de oamenii pe cap mereu.Și să cauți să le înțelegi toate probleme cu care vin dînși....după care aducîndu-și aminte îi întrebă:
Veronica:-Ce dorești să bei ceai ori cafea îl întrebă pe Gică după care o întrebă și pe Ioana.
Veronica:-Și tu la fel Ioana,vrei?!...aceasta puțin idignată că pînă acum nu fusese băgată în seamă răspunse cam în doi peri;
Ioana:-Nu vreau nimica....și pe chipu-i palid i se văzu o grimasă de iritare.
Ioana:-Servește-l pe Gică eu nu beau....văzînd Veronica că aceasta devenise nervoasă spuse:
Veronica:-Și cu magazinul cum îți mai merge Ioana?...căutînd să schimbe subiectul și să nu se mai simtă stînjenită femeia.
Ioana:-E bine,cu totuși că în ultima vreme nu prea mai merg vînzările.Și nu prea mai avem clienți ,dar căutăm să ne descurcăm cum putem.
Veronica:-Da, te cred că și la noi doi este cam greu cu veniturile la întreprinderea cu cusut.Nu prea mai avem femei că au început să facă restructurări.,cred că într-o lună ori două vom da și faliment...zise ea ironic...după care amintindu-și de ceai ce îl avea pe plită.
Veronica:-Ah!Ceaiul meu!...și ridicîndu-se intră în bucătărie într-o goană de nedescris și opri plita.După care puse mîna pe trei cești de porțelan.Și le puseră ceaiul ce fierbea în cești și luînd o tavă din dulap și ducîndu-le în sufragerie țanțoșă să nu care cumva să scape pe dînsa o picătură din el că frigea...se gîndi ce face Tache de nu mai apare o dată....
Veronica:-Am adus ceștile de ceai,unde rămăsesem?...
Veronica:-Și Ioana deci se vor face restructurări ,oricum nu ai de ce să te plîngi,avîndu-l pe Gică alături la Județeana de Partid și ca prefect nu o să duci greul niciodată.
Ioana:-Dar de nu va mai fii prefect de Județeană,eu nu voi putea să rezist .Am luat un pămînt în arendă acum două zile și va trebui să -l plătim pînă în ce el va termina mandatul anul acesta,plus datoriile casei.
Veronica:-Nu îți face griji o să fie bine le veți plăti sunt sigură...după care sorbi iară din ceai uitîndu-se către Gică ce se fîstîcise puțin cînd aceasta cu ochii săi verzi parcă-l dojenea...și zise:
Veronica:-Oare cît mai durează pînă ce vine Tache!?...
Actul al IV lea
Scena a cincea
Tache abia se coborîse din trăsură înflăcărat și bucuros cu chipu-i roș pe un ger atît de năprasnic.Și descheiat la haină ținea în mînă biletul norocos cu care venise să i se dea bani 25 de mii de lei.Dară tocmai cînd să se îndrepte spre casa de unde să i-a banii apăru în calea-i Fane un om rotofei cu mustățile întoarse mic de statură îmbrăcat în pantaloni negri un pulover roșu ca para și avînd o redingotă neagră și pe cap o pălărie asemănătoare cu redingota la culoare îl strigă;
Fane:-Tache,Tache,......aceasta auzind că cineva îl strigă ca din gură de șarpe se întoarse și văzîndu-l pe Fane se opri.
Fane:-Bună ziua coane Tache,ce vînt te aduce pe aicea pe la gară că nu te-am mai văzut de ceva vreme.Hai să mergem să bem o bere la berăria din colț...Și arătînd cu degetul către el, o siglă a unei berării proaspăt deschisă cu o siglă lucioasă ''La trei cocoși'' îi luă lui Tache ochii...si-i spuse:
Tache:-Bine dar doar un pahar că mă grăbesc....și intră în ea.
-Scena a șasea-
Intrînd în Berăria La trei cocoși'',și așezindu-se la o masă rotundă comandară două halbe de bere...după care Fane zise:
Fane:-Și cum o mai duci bătrîne cu întreprinderea circulă prin oraș vorba că se va închide în curînd,nu?
Tache: -Nu sunt doar baliverne! ....după ce puse biletul pe masă.
Tache: -Nu o s-o închidă nimeni... și luînd halba de pe masă o duse la gură și pînă la un sfert din ea nu se opri după care o puse pe masă.
Fane:-Mai ușor Tache, mai ușor,că nu ne grăbește nimeni? ...poate tu nu te grăbești,eu da!....gîndi Tache.
Fane:-Mai aduceți un rînd...țipă el către chelner ,de toți dinprejuru-i se speriaseră.
Chelnerul auzind acestea venii deîndată la masa lor cu alt rînd de bere.
Fane:-Și i-a zi-mi ce mai face Veronica, e bine?....acesta surprins că Fane o cunoaște pe Veronica zise:
Tache: -De unde o cunoști pe Veronica mea?...după un moment de reculegere.
Fane:-Nea Tache nu matale mi-ai povestit despre dînsa data trecută cînd ne-am întînlit...adu-ți aminte?
Tache:-Nu-mi aduc aminte să fii vorbit cu tine vreodată de nevasta-mea?..și deodată se înalță în capul oaselor și nervos plecă de la masa unde stătea iese pe ușa berăriei trîntind-o.
Fane văzînd biletul îl înhață imediat și îl îndesă în redingotă după care cheamă chelnerul trei poli plătește și iese și dînsul pe ușa,unde Tache se tot învîrtea pe alee tot căutînd să se calmeze.
Cînd acesta intră îndărăt după ce se calmă Fane nu mai era de găsit.Și întrebîndu-l pe chelner Tache zise:
Tache:-Eram cu o persoană la această masă unde s-a dus?
Chelnerul:-Domnule, n-am fost atent la dumneavoastră eu servesc pe multă lume încît nu știu unde poate fii...și ieșind val-vîrtej în alee se îndreptă în goană în gară.Unde Fane tocmai ridica banii ce erau ai lui Tache.
Acesta văzînd cele petrecute se duse către dînsul și spuse:
Tache:-Canalie,mișel ce ești aceia sunt banii mei !..dupa care văzînd un polițai cam între două vîrste trecînd:
Tache:-Acela vrea să îmi fure banii?...țipă ca din gură de șarpe de toată lumea se uitară către Fane,mirată .
Cînd văzu acestea Fane fugea de genunchi îi ajungea pînă aproape de gură.Polițaiul ce îmbrăcat într-o uniformă roșie cu chipiul de aceeași culoare în mînă, și în spatele său,, Tache fugea și se mai oprea din cînd în cînd să își tragă răsuflarea fiind mai bătrîn ca cei ce alergau obosea mai repede ,într-un final Tache ajungîndu-i după două -trei minute aga tocmai ce îl prinse pe Fane...și îi zise;
Aga:-Vi l-am prins pe făptaș,dară acuma va trebui să veniți la brigada de polliție și dumneavoastră.
Tache:-Da acuma vom merge dară întîi mă lăsați să-l întreb ceva?
Aga:-Nu domnule deaceea vom merge la poliție să ne spuneți de ce alergați după acest individ?
-Tache:-Mi-a fost amic și vreau să știu dacă mai are la dînsul banii mei?
Aga:-Îl vom întreba noi n-aveți grijă de asta ?...șe uită pătrunzător și fără a clinti către Fane,care căuta să se scuze de fapta comisă înaintea lui Tache:
Fane:-Prietene îmi cer scuze pentru fapta mea...n-am vrut!..prietene îmi cer scuze pentru fapta mea...n-am vrut!...
Actul al V lea
Scena a șasea-
Și ajungînd la secție de poliție cu Fane, și cu Tache. Aga Gheorghiță întră în ea și direct se duse la căpitan și spuse:
-Aga:-Sunt plutonierul Gheorghiță și vin de la gară știți că aveam noi să prindem pe cel cu furtul de bani?
Aga Gheorghiță:-Cred că l-am prins domnule căpitan Petrescu,nu sunt sigur dar oricum am prins un infractor cu furt.Sunt doi inși unul susține că e furat de celălalt!
Căpitanul Petrescu:-Adu-mi pe amîndoi la mine o să mă ocup personal de acest caz!
Aga Gheorghiță: -Bine domnule căpitan vii aduc numai decît și chemă pe cei doi să intre în biroul căpitanului.
Intră primul Tache după care intră și Fane:...Tache deodată cum îl văzu pe căpitan începu să zică:
Tache:-Domnule căpitan acest pretins amic ...și arătîndu-l pe Fane...mi-a furat biletul ce îl aveam asupra mea cînd mă duceam să ridic banii de la gară.A profitat de neateția mea și mi-a luat biletul de loterie, scoțînd și banii...
Acolo erau numai unul și unul infractori Tache cum era mai slab de înger și nu prea avu de- a face cu așa ceva nu se uita nici în stînga nici în dreapta.
Domnul comandant Petrescu spuse vă ascult domnule,.... după care tăcu și ascultă:
Căpitanul Petrescu:-Stați două secunde... susțineți că ați avut un bilet la loterie și v-ați dus la gară să luați bani...iar dînsul îmbătîndu-vă vi l-a luat și s-a dus cu el la loterie și a scos bani....
Căpitanul Petrescu:-Cine mai știe de acest bilet?....-Cine ma știe de acest bilet?
Tache:-Nevasta mea a cîștigat un bilet la loterie eu pregătindu-mă să mă duc către gară să iau bani.În vizită între timp la mine acasă au sosit la noi fratele meu și cumnat eu am plecat în grabă să iau banii pe el de la gară 25 de mii de lei.Am luat o trăsură ce m-a dus la ageția de la gară,Și ajungînd acolo cu biletul am coborît din ea, unde acest individ m-a văzut și mi-a zis''-Tache nu vrei să bem o bere că e aici în colț o berărie tocmai nou deschisă''...eu nu știam de ea.Și m-am dus înăutrul ei unde am băut o bere-poate două în grabă să ajung la loterie și pun biletul pe masă...Atunci Fane zise:
Fane:-Minți n-a fost așa!...unde comandantul Petrescu zise:
Căpitanul Petrescu:-Eu îl cred,dară să vedem ce mai are de spus.... după care iară zise:-Continuați domnule Costache...
Tache:-Și pun biletul pe masă unde uit de el și ies afară,iar el fructifică momentul meu de neatenție și -l ia de pe ea, și iese în grabă zicîndu-mi că are ceva important de făcut și pleacă.Eu aducîndu-mi aminte de bilet reintru în berărie și mă duc către masa unde am băut berea și biletul nu mai era, îl întreb pe chelner de l-a văzut și-mi spune că nu era nimic pe masă,reies în alee unde mă îndrept către gară în viteză ... și cînd intru înăutru îl văd pe pretinsul meu amic la ghișeul loteriei numărînd banii,mă duc către el să îi spun de ce a făcut asta.Cînd el văzîndu-mă începe să fugă, și alerg și eu după dînsul la care strig;''-Canalie ce ești mi-ai furat biletul și mi-ai luat banii mei''...și atunci îl văd pe agentul aici de fața și îi spun în viteză ce se petrecuse și fuge și dînsul după el și prinzîndu-l mi -l aduce în fața-mi și zic,în treacăt cele petrecute despre pretinsul meu amic!...comandatul ascultînd cu atenție zise;
Căpitanul Petrescu:-Bine, domnule Costache, scrieți cele ce mi-ați povestit și vă vom restitui toată suma..... și dîndu-i o coală de hîrtie și pana ce o avea pe birou acesta scrise tot ce se petrecuse ...și dînd-i-o înapoi comandantului Petrescu,acesta îi dădu cei 25 de mii de lei ,...după care Tache plecă către casă,luîndu-și la revedere zise...-Să trăiți la bun rămas...și sărbători fericite!
Actul al VI lea
-Scena a șaptea-
Și plecînd bucuros că reușise să recupereze banii îi băgă la buzunarul hainei și chemînd o trăsură zise:
Tache:-Către Bulevardul Carol,în colț mă oprești...vizitiul zise:-Bine domnule!...și dădu goană.
Ajungînd acasă Tache teafăr și nevătămat plăti vizitiului 10 lei pentru cursă,.... și intră înăuntrul casei.Aici era încă așteptat de către Veronica,Gică și Ioana care dezbăteau deja aprinși subiectul politichiei și Tache cînd intră tocmai Gică zicea:
Gică:-Eu ca prefect am pavat multe alei ,am mai dat ajutoare multor oamenii...văzîndu-l pe Tache se opri din discuție și zise...-Unde ai fost Tache pînă acum....Acesta îngîndurat zise;
Tache:-Am avut o zi atît de lungă și grea că nu vrut să vă încarc cu ceea ce mi s-a întîmplat și pe voi,așa că continuă ce ai vrut să spui ,Gică.
Gică:....și lumea va vrea să mă revoteze deoarece am făcut pentru urbă tot felul de lucruri.
Tache:-Da,dar nu destule,cît dînși au sperat,așa că vă rog să plecați!..zise el într-un acces de furie mai,mai să sară la gîtul său.
Gică:-Ce te-a apucat Tache ,deodată ,de te-ai cășunat pe noi?
Tache:-Plecați să nu vă mai întoarceți!...înroșindu-se la fața mai ,mai Speriată Ioana ce ștătea lîngă Gică îl trase în viteză lîngă dînsa și ridicîndu-se luă hainele de pe spătarul canapelei și cu Gică și îmbrăcîndu-se în fugă plecă în goană din casă,Ioana zise:
Ioana:-Vezi dacă ai vrut să venim la ei,uite, ce ne face Tache!
-Scena a opta-
Văzînd aceastea Veronica speriată mai mai că începu să plîngă,Tache zise:
Tache:-Am adus banii dar prin ce peripeții am trecut nici nu îți poți imagina....și arătîndu-i banii deodată se lumină la față și zise:
Veronica:-Mă bucur că ai venit cu ei... și se așeză pe canapea,unul łîngă celălalt și Tache zise:
Tache:-Suntem bogați!,suntem bogați,....bucuros, începu să zburde și să o i-a în brate pe Veronica,o învîrti prin cameră ..după care oprindu-se din învîrteală zise:
Tache:-O să îi arat eu lui Gică ce inseamnă a face politichie....uite chiar acum mă voi duce să mă înscriu în partidul concurent ,să îi fac în ciudă,că și așa nu a făcut nimic pentru urbă,doar a sărăcit pe toți atît...după care plecă amîndoi la braț să se înscrie în politichie...iar cînd venii alegerile deveni prefect...și tot ce promise făcuse concret.


DREPTURILE REZERVATE AUTORULUI.


Începută -28.12.2020.-Terminată -31.12.2020.


''SCHIȚE ȘI SCENETE''
Radu Dan Alexandru''Alias''-MISTERUL POEZIEI


Distribuie:


Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.